‘Οροι Χρήσης

Το www.ecandles.eu / www.e-candles.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Κερασούντος 21.

Αποδοχή όρων
Ο επισκέπτης/χρήστης θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα  τους Γενικούς Ορους Συναλλαγών, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.ecandles.eu / www.e-candles.gr

 

Προσωπικά δεδομένα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση παραγγελίας, είναι η οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθούν: ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .  Η συλλογή των στοιχείων αυτών, ως μοναδικό σκοπό έχει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την εκτέλεση των παραγγελιών. Η Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.

 

Εγγραφή
Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει ένα όνομα χρήστη (user name) και ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password).
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς, και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. σε περίπτωση απώλειας των ως άνω κωδικών.  Μετά την δημιουργία της εγγραφής, η διαγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του χρήστη.

 

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ο χρήστης αποδέχεται ότι του παρέχεται περιορισμένη άδεια να χρησιμοποιεί για προσωπικούς και όχι εμπορικούς λόγους την ιστοσελίδα. Ο χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας περιέχεται σττην ιστοσελίδα.Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του e-candles.eu/e-candles.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε.

 

Εγγύηση χρήσης της ιστοσελίδας
Η Μάστακας Θ & Κ  Ο.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος ιστότοπου .Επίσης δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται η Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος ιστότοπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή  απώλεια δεδομένων κατά την χρήση του ιστότοπου. Η Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσεις (links) που παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα. Η Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στην ιστοσελίδα σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσεως.

 

Παραγγελίες

Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από τον παρόν ιστότοπο δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. εκτός αν η τελευταία αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) το οποίο θα επιβεβαιώνει την διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε. Η αποδοχή της αγοράς θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ασχέτως από την λήψη ή όχι αυτού.

 

Τιμές – Κόστος Παραγγελίας
Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν καθώς και το κόστος μεταφοράς. Όλα τα προϊόντα στο www.ecandles.eu / www.e-candles.gr  συμπεριλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

 

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων μπορεί να γίνεται είτε μέσω Pay Pal , κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης ή με αντικαταβολή τοις μετρητοίς.

 

Τρόπος – Κόστος Αποστολής
Τα προϊόντα θα αποστέλονται μέσω μεταφορικής εταιρείας επιλογής της Mάστακας Θ & Κ Ο.Ε. στη διεύθυνση που δηλώνει ο αγοραστής. Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ανάλογα με το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας.

 

Επιστροφές προϊόντων
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. εντός προθεσμίας 10 ημερών και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια και δεν έχουν αποσφραγισθεί ή έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Στην περίπτωση επιστροφής ο χρήστης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος μεταφοράς.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Ολοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.Η Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.